Zamknij
słońce księżyc słońce
Jan Maria Jackowski
Jan Maria Jackowski
Senator RP
Jan Maria Jackowski. Konfrontacja cywilizacyjna

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mają one szczególne znaczenie nie tylko z powodów politycznych, ale przede wszystkim cywilizacyjnych i kulturowych. Określą bowiem kierunek naszej przyszłości: czy Europa i Polska będą wierne swoim fundamentom i sprawdzonym od wieków wartościom, na których powstała cywilizacja europejska, czy też zostanie obrany bardzo wyraźny kurs na całkowite […]

Jan Maria Jackowski. Socjotechniczne strategie lewicy

      Ostatnio w debacie publicznej wiele się mówi o tak zwanej „mowie nienawiści”. Obok tej zbitki pojęciowej równolegle funkcjonują jeszcze dwie inne: „walka z faszyzmem” i „polityczna poprawność”. Wszystkie te trzy pojęcia stanowią ulubiony arsenał socjotechnicznych strategii i manipulacji uprawianych przez środowiska lewicowe, lewicowo-liberalne i niekiedy liberalne.     Historycznie rzecz ujmując pierwsza pojęcie to „walka […]

Jan Maria Jackowski. Święto Chrztu Polski

Została ustanowiona nowa uroczystość państwowa. W parlamencie przyjęto bowiem ustawę erygującą Święto Chrztu Polski, które ma być obchodzone corocznie 14 kwietnia. Nie będzie to jednak dzień ustawowo wolny od pracy. W ustawie zapisano, że ustanawia się to Święto w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Święto […]

Jan Maria Jackowski. Współczesna dechrystianizacja

Opozycja działająca pod skrzydłami PO i Nowoczesnej w formule Koalicji Obywatelskiej znów wróciła do tematu zwalczania Kościoła i ateizacji przestrzeni publicznej. Barbara Nowacka reprezentująca tzw. lewicę w Koalicji Obywatelskiej – co znamienne w uroczystość Trzech Króli 6 stycznia – ogłosiła pomysł na rozdzielenie Kościoła od państwa, który na podstawie Konstytucji jest przecież rozdzielony. Według niej […]

Oblicza wolności

Coraz bliżej do 11 listopada i wyjątkowych uroczystości setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pojawiają się niekiedy komentarze i opinie porównujące wydarzenia roku 1989 do 1918. Czy nie są formowane na wyrost i czy są uprawnione? W 1918 tworząca się II Rzeczpospolita odradzała się po 123 latach rozbiorowej niewoli. Powstawała w skrajnie trudnych warunkach. Jednak nasi poprzednicy […]

Bez rodziny nie ma przyszłości

Rodzina jest obecnie objęta szczególna kuratela polityczną, ideologiczną i kulturową. Pod naciskiem współczesności zmienia się naturalny, sprawdzony przez pokolenia model rodziny. Myślenie o społeczeństwie w kategoriach rodziny rodzin – co jest oczywistą konsekwencją natury ludzkiej – z jednej strony oznacza ograniczenia dla rodziców w interesie rodziny, co jest traktowane dziś jak obciążenie. Oznacza również ograniczenia […]

Wolne niedziele

Minął pierwszy miesiąc obowiązywania ustawy stopniowo ograniczającej handel w niedzielę. Sklepy były zamknięte 11 i 18 marca. W tym roku handel jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę miesiąca – sklepy otwarte będą już tylko w 15 niedziel, a zamknięte w […]

Bitwa o pamięć

Trwająca od kilku tygodni dyskusja o nowelizacji ustawy o IPN ujawniła jak bardzo ważna w naszej sytuacji jest polska polityka historyczna. Premier Mateusz Morawiecki 16 lutego 2018 roku stwierdził, że „ogromne błędy polityki antyhistorycznej III RP doprowadziły do tego, że musimy się tłumaczyć ze zbrodni popełnianych przez prawdziwych sprawców II wojny światowej”. To dlatego tak […]

Polak, Węgier, dwa bratanki

Polak , Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. To przysłowie znane od pokoleń świadczy o zażyłej odwiecznej przyjaźni między naszymi narodami. Pierwotny tekst, przywoływany przez Michała Czajkowskiego „Sadyka Paszę” w połowie XIX w. miał brzmienie jeszcze bardziej uwypuklające ścisłość historycznych relacji oraz wspólne chrześcijańskie korzenie : Węgier, Polak dwa bratanki i do […]

Kontestatorzy i reformatorzy

Choć w Polsce nadal Boże Narodzenie to święto religijne i rodzinne to nasz kraj nie jest bezludną wyspą. Ponieważ w Europie coraz silniejsza jest wdrażana od czasów oświecenia tendencja do odcinania chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu, więc również i u nas coraz silniej jest lansowany fundamentalizm laicki i poprawność polityczna cenzurująca odniesienia do transcendencji. Za to […]

Pokolenie Niepodległości

W przyszłym roku będziemy obchodzili w sposób bardzo uroczysty 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 lat niewoli. W parlamencie przyjęliśmy specjalną ustawę, na mocy której prezydent Andrzej Duda powołał Komitet Narodowych Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze uroczyste posiedzenie Komitetu odbyło się 11 września w Pałacu Prezydenckim. Celem […]

Ulica i zagranica

Grzegorz Schetyna już w grudniu 2015 roku zapowiedział, że metodą walki opozycji z demokratycznym werdyktem Polaków wyrażonym w wyborach parlamentarnych będzie „ulica i zagranica”. „Zagranica” polega na umiędzynarodowieniu wewnętrznych konfliktów w Polsce poprzez donosy na nasz kraj, zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale także kierowane do innych instytucji międzynarodowych. Mechanizm jest podobny jak u schyłku XVIII […]

Kto finansuje lewicową rewolucję kulturowa

Od miesięcy słyszymy pouczenia, że Unia Europejska oczekuje od Polski powrotu na tory „praworządności”. Ponieważ brukselscy eurokraci tak naprawdę nie mają się do czego przyczepić, więc nieustannie – przy pomocy uczynnej opozycji totalnej z ogromną gorliwością donoszącej na własny kraj – szukają kolejnych obszarów, w których rzekomo naruszane są prawa europejskie. Zamachu na demokrację w […]

Byliśmy i jesteśmy dyskryminowani

Wnioski raportu Biura Analiz Sejmowych ws. reparacji nie są zaskoczeniem. Już w czasach, gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, pod kierownictwem prof. Wojciecha Fałkowskiego powstał raport nt. strat wojennych m.st. Warszawy. Pokłosiem m.in. tego dokumentu była uchwała sejmowa z 2004 r. nakładająca na ówczesny rząd (SLD) obowiązek wystąpienia z kwestią reparacji wojennych do strony niemieckiej. […]

Nieznane ludobójstwo sprzed 80 lat

Coraz więcej wiemy o naszej najnowszej historii. Lecz nadal rozstrzelanie przez NKWD 111091 Polaków w latach 1937 – 1938 jest mało znane mimo, iż od tego dramatu upływa równo 80 lat. Geneza tego ludobójstwa była następująca. Po zwarciu w 1921 roku Pokoju Ryskiego na terenie Związku Sowieckiego znalazło się ok. 1,2 mln Polaków, a według […]

My chcemy Boga

6 lipca prezydent USA Donald Trump wygłosił na Placu Krasińskich w Warszawie historyczne przemówienie, w którym były trzy istotne motywy. Pierwszy, najczęściej komentowany w aspekcie naszego bezpieczeństwa, miał charakter geopolityczny. Został potwierdzony art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego stanowiący fundament zborowego bezpieczeństwa w ramach NATO. Prezydent Trump ukazał istotną rolę Polski miedzy Rosją a Niemcami, jako kraju, […]

słońce
Nasi autorzy
O stronie

Drogi czytelniku

Serdecznie witamy Cię na stronie internetowej Portal Mazowsze.pl. Zarówno my jak i Ty nie trafiłeś tu przez przypadek. Dla nas, a zapewne również dla Ciebie Mazowsze znaczy bardzo dużo.

W naszym portalu znajdziesz aktualne wiadomości krajowe, lokalne oraz dział opinii. Komentatorzy Portalu Mazowsze postarają się przeanalizować dla Ciebie bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, a także przedstawić najważniejsze informacje i artykuły prasowe. U nas dowiesz się również co słychać w mazowieckich samorządach. Portal Mazowsze jest kontynuacja i rozszerzeniem działalności portalu Płońska Prawica, która działała w sieci od 2014 roku. Płońska Prawica istnieje nadal, ale teraz już jako Portal Mazowsze.

Nie korzystamy z żadnych dofinansowań. Piszemy prawdę i nie boimy się kontrowersyjnych opinii.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i współpracy. Twój głos się liczy.

Redakcja Portalu Mazowsze.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronie.

Wszystkie wpisy autorskie podpisane są imieniem i nazwiskiem autora tekstu.

W sprawach technicznych lub sprostowania prosimy o kontakt poprzez adres email .

Zachęcamy do kontaktu poprzez poniższy formularz, bądź bezpośrednio na adres:

kontakt@portalmazowsze.pl