Zamknij
słońce księżyc słońce
Maciej Wąsik
Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu w Kancelarii PRM
Maciej Wąsik. List do mieszkańców Mazowsza

Szanowni Państwo. Drodzy mieszkańcy mazowieckich miast i wsi. Przed nami bardzo ważny czas. Czas zbliżających się wyborów, których wynik na długie lata zdecyduje o przyszłości Polski, a także o przyszłości naszych małych ojczyzn i wspólnot lokalnych. W najbliższą niedzielę wybierzemy przyszłości Polski w Europie, a na jesieni zdecydujemy o przyszłości zmian w Polsce. Zbliżające się […]

Mateusz Morawiecki – premier na nowe wyzwania

7 grudnia Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ogłosił decyzję o desygnowaniu Mateusza Morawieckiego na funkcję szefa rządu. Wbrew narracji totalnej opozycji, wraz z nowym premierem nie zostaną porzucone dotychczasowe priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zmianie ulegną jedynie akcenty, co jest naturalne wraz z nowymi wyzwaniami, które przed nami stoją. Nadal będziemy kładli nacisk na sprawy […]

Prawo i Sprawiedliwość poprawia jakość życia Polaków

Już od blisko dwóch lat rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje kompleksową politykę, mającą doprowadzenie do ożywienia polskiej gospodarki. Statystyki wskazują, że założony cel jest skutecznie realizowany, zaś dzięki firmowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego programom rozwojowym z dnia na dzień jakość życia Polaków rzeczywiście się poprawia.             Dobrą kondycję polskiej gospodarki obrazują dane i fakty. […]

JOWy w gminach się nie sprawdziły

Już niewiele więcej niż rok dzieli nas od kolejnych wyborów samorządowych, w których wskażemy naszych radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kolejnej kadencji.             W ostatnich wyborach, po raz pierwszy, wybieraliśmy wszystkich radnych gminnych (poza miastami na prawach powiatu) w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Obecnie, gdy trwająca kadencja powoli dobiega […]

500 Plus zmienia oblicze polskiej wsi

1 kwietnia 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości po wielu miesiącach przygotowań uruchomił program „Rodzina 500 Plus”, nakierowany na zachęcanie młodych małżeństw do posiadania jak najliczniejszego potomstwa. Program, w ramach którego przekazano polskim rodzinom kwotę blisko 33 mld zł, funkcjonuje już półtorej roku. Jest to odpowiedni moment na dokonanie syntetycznego podsumowania jego skutków.             Przypomnijmy, […]

Spotkanie z mieszkańcami w Poświętnem – relacja

7 października (sobota) o godz. 12 w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu mieszkańców okolicznych miejscowości ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Mój udział w tym wydarzeniu miał podwójny charakter – wystąpiłem zarówno jako poseł na Sejm i przedstawiciel rządu, jak i jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na powiat płoński. Spotkanie […]

Polska ma prawo domagać się reparacji od Niemiec

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, obóz Prawa i Sprawiedliwości prowadzi intensywne przygotowania do historycznej kontrofensywy, mającej na celu uzyskanie należnych Polsce odszkodowań za II wojną światową. Mimo, że od zakończenia wojny minęły już 72 lata, wciąż nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia za niewyobrażalne straty materialne oraz niemożliwe do oszacowania straty ludzkie.             Wbrew tezom głoszonym […]

Polska edukacja stoi przed ogromną szansą

Truizmem byłoby stwierdzić, że przyszłością każdego narodu jest jego młode pokolenie. Okres wczesnej młodości to niezwykle istotny etap w życiu każdego człowieka. Wówczas, pod wpływem otoczenia, kształtuje się stosunek danej osoby do spraw fundamentalnych i jego spojrzenie na życie. Z tego powodu od dawna mówi się, że „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.             […]

Europa musi obudzić się z letargu! Zamiast o „relokacji uchodźców”, w Unii powinno się więcej mówić o bezpieczeństwie Europejczyków

„Nie ma takiej ceny, za którą moglibyśmy sprzedać bezpieczeństwo Polaków” – powiedziała premier Beata Szydło w swoim ostatnim wywiadzie dla Telewizji Polskiej, odnosząc się do kolejnych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie. Barcelona, tak jak wcześniej Berlin, Paryż, Sztokholm czy Londyn, stała się kolejną ofiarą islamskich ekstremistów. Ofiary w ludzkich życiach są ceną, jaką zachodnie społeczeństwa płacą za lekkomyślność swoich elit politycznych. Ideologia […]

Zbiorowa pamięć o Powstaniu to zasługa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Ponad 73 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., rozpoczął się największy zryw niepodległościowy w całej okupowanej przez Niemców Europie. Pod nazwą Powstania Warszawskiego kryją się 63 dni chwały, które przeszły do historii jako dramatyczna próba zbrojnego ocalenia Polski przed zbliżającą się do Warszawy Armią Czerwoną. Przez kilkadziesiąt lat sens poświęcenia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego kwestionowały różne grupy, począwszy od komunistów, poprzez publicystów emigracyjnych, […]

Dekoncentracja mediów oznacza poprawę jakości polskiej demokracji

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nadchodząca jesień będzie dla Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej równie pracowita, co dotychczasowe miesiące naszych rządów. We wrześniu powinien być już opracowany i gotowy do przedstawienia Sejmowi niezwykle istotny projekt ustawy zakładający dekoncentrację mediów. Celem proponowanej ustawy będzie dekoncentracja kapitału na rynku medialnym, wzorem wielu innych państw europejskich. Chodzi o zapobieganie sytuacji, w której ogromna część rynku medialnego zostaje zmonopolizowana, […]

Celem reformy jest to, aby „ich sąd” w końcu stał się sądem działającym dla dobra wszystkich obywateli

W ostatnim czasie Sejm RP przyjął dwie ustawy, gruntownie reformujące polskie sądownictwo – ustawę nowelizująca przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawę o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Dopełnieniem przygotowanych zmian jest złożony w minioną środę projekt całkowicie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Niestety, zarzuty totalnej opozycji względem wskazanych projektów nie są oparte na faktach, tylko na ogólnej tezie o ich rzekomej niekonstytucyjności. Podkreślmy, że jest to hasło […]

Rząd PiS przywraca strategiczne znaczenie spółek Skarbu Państwa

Tak jak wskazywałem w swoich poprzednich publikacjach, rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi ambitną i przemyślaną politykę gospodarczą. W realizowanym planie odbudowy Polski istotną rolę pełnią spółki Skarbu Państwa, którym przywracamy ich strategiczne znaczenie. Podkreślmy, że spółki Skarbu Państwa to jedyne duże polskie przedsiębiorstwa, mogące przeznaczać odpowiednie środki na badania i rozwój, wspierając tym samym nowoczesne rozwiązania w całej gospodarce narodowej. Wszystko wskazuje na to, że rewelacyjne wyniki spółek […]

Rząd PiS realizuje „Gospodarkę Plus”

Od 1,5 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje ambitną i kompleksową politykę, mającą na celu pobudzenie polskiej gospodarki. Statystyki wskazują, że dzięki realizowanym przez nas projektom rozwojowym i społecznym z dnia na dzień poprawia się jakość życia codziennego Polaków. Chcemy aby tym razem rozwój gospodarczy był szansą dla całej Polski, a nie tylko dla Warszawy […]

Prawo UE także musi służyć bezpieczeństwu obywateli. Władze publiczne nie mogą pozostawiać obywateli samych wobec wyzwań

Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest szeroko pojmowana sfera bezpieczeństwa. Uważamy, że dbałość o nią stanowi podstawowe zadanie państwa. Władze publiczne nie mogą pozostawiać obywateli samych wobec wyzwań i zagrożeń, których rozwiązywanie z mocy Konstytucji przypisane jest organom państwowym. Niestety, odmienne podejście reprezentowała koalicja PO–PSL. W okresie poprzednich rządów instytucje publiczne wycofywały się z wykonywania swoich kluczowym obowiązków w tym zakresie. Mieliśmy do czynienia […]

Rząd PiS dba o Polskę, a o nie poklask europejskich elit

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zagroziła Polsce i Węgrom wszczęciem procedury karnej z powodu braku przystąpienia do relokacji muzułmańskich uchodźców. Podobnie w przyjętej w miniony czwartek rezolucji wypowiedział się Parlament Europejski, wzywając m. in. nasz kraj do szerokiego otwarcia granic na imigrantów.             Przypomnijmy, że źródłem tej trudnej sytuacji są decyzje gabinetu Ewy Kopacz, który […]

słońce
Nasi autorzy
O stronie

Drogi czytelniku

Serdecznie witamy Cię na stronie internetowej Portal Mazowsze.pl. Zarówno my jak i Ty nie trafiłeś tu przez przypadek. Dla nas, a zapewne również dla Ciebie Mazowsze znaczy bardzo dużo.

W naszym portalu znajdziesz aktualne wiadomości krajowe, lokalne oraz dział opinii. Komentatorzy Portalu Mazowsze postarają się przeanalizować dla Ciebie bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, a także przedstawić najważniejsze informacje i artykuły prasowe. U nas dowiesz się również co słychać w mazowieckich samorządach. Portal Mazowsze jest kontynuacja i rozszerzeniem działalności portalu Płońska Prawica, która działała w sieci od 2014 roku. Płońska Prawica istnieje nadal, ale teraz już jako Portal Mazowsze.

Nie korzystamy z żadnych dofinansowań. Piszemy prawdę i nie boimy się kontrowersyjnych opinii.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i współpracy. Twój głos się liczy.

Redakcja Portalu Mazowsze.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronie.

Wszystkie wpisy autorskie podpisane są imieniem i nazwiskiem autora tekstu.

W sprawach technicznych lub sprostowania prosimy o kontakt poprzez adres email .

Zachęcamy do kontaktu poprzez poniższy formularz, bądź bezpośrednio na adres:

kontakt@portalmazowsze.pl